Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αύριο Παρασκευή 16 Ιουνίου και ώρα 09:30 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της μεταφορικής εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Καρόλου στην Αθήνα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον. Παροχή εξουσιοδότησης για δήλωση παράστασης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ως Πολιτικώς Ενάγουσας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας κατά τη δικάσιμο της 27.06.2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής – Κλοπή ποσοτήτων πετρελαίου από αμαξοστοιχία.

2ον. Έγκριση ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην εταιρεία AIG EUROPE LIMITED.

3ον. Παράταση της υπ’ αριθ. 201629/14-04-2016 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

4ον. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/16 για την μίσθωση εταιρικών αυτοκινήτων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

5ον. Οικονομική ενίσχυση (χορήγηση βοηθημάτων) εργαζομένων.

6ον. Ανάθεση στην εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε. της διερεύνησης των διαθεσίμων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

7ον. Επισκευή και αποκατάσταση του τροχαίου υλικού, τύπου IC AEG, που ενεπλάκη στο Συμβάν του Άδενδρου στις 13/05/2017.

8ον. Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε. για τη μίσθωση οδικών μέσων. 

9ον. Λήψη απόφασης επί της από 07/06/2017 Ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της εταιρείας με την επωνυμία «3G FACILITIES – SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» σχετικά με τον διαγωνισμό Δ-1730/17 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής καθαρισμού του τροχαίου υλικού για τους διαπεριφερειακούς συρμούς του άξονα Πειραιώς Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Καλαμπάκα καθώς και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο μηχανοστάσιο Α.Ι. Ρέντη, στο Γ.Τ.Τ. 1 (Σίνα), στο Θριάσιο πεδίο και στο Ικόνιο».

Και 10ον. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.