Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Εικόνα από την συμμετοχή των σιδηροδρομικών στην συγκέντρωση του ΕΚΘ.