Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Ευχές από την ΔΑΚΕ Σιδηροδρομικών.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
της  ΔΑΚΕ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
. Ο Χριστός ας μας δώσει τη δύναμη για τη δική μας ανάσταση, από το σκοτάδι στο φώς.

«Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος».