Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Τρίτη 21 Μαρτίου και ώρα 15:00 στα γραφεία του ΟΣΕ θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

1ον.- Ίδρυση Αφύλακτης Ισόπεδης Διάβασης (ΑΦ.Ι.Δ.) στο Χ.Σ. 2+540 γρ. ΑΞ - ΓΦ.
2ον.-Έγκριση προγράμματος Βασικής εκπαίδευσης Κλάδου «Υπεύθυνου Εμπορευματικών Ροών» της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης (ΣΕ) Rail Cargo Logistics – Goldair. 
3ον.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια υλικών ΑΣΙΔ (Ανιχνευτές & Ηλεκτρονικές Κάρτες),συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #122.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #151.280# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4ον.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 01Α/14.03.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 38286) με αριθμό διακήρυξης 16034/20.02.2017 που αφορά το έργο «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού προσωρινού συστήματος σηματοδότησης στους σταθμούς του συγκοινωνιακού κόμβου Αχαρνών (ΣΚΑ) και Άνω Λιοσίων , στο τμήμα γραμμής Άνω Λιόσια-ΣΚΑ καθώς και σηματοτεχνική διασύνδεση των δυο Σ. Σταθμών για την σηματοτεχνική κάλυψη της κυκλοφορίας στο τμήμα γραμμής Άνω Λιόσια-ΣΚΑ».
και 5ον.- Ανακοινώσεις.