Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Συνταξιοδότηση με τα παλαιά όρια ηλικίας με μειωμένη και με τα νέα όρια με πλήρη σύνταξη.

Αποτέλεσμα εικόνας για συνταξεις'Αλλοτε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με τα παλαιά όρια ηλικίας, για την λήψη μειωμένης σύνταξης, και με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας για την πλήρη σύνταξη


Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού υπάρχουν περιπτώσεις που άλλοτε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με τα παλαιά όρια ηλικίας, όταν πρόκειται για την λήψη μειωμένης σύνταξης και με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας όταν πρόκειται για την λήψη πλήρους σύνταξης. Επίσης, οι ίδιοι κανόνες για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων. Με διαφορετικό τρόπο θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα και με διαφορετικό ο δημόσιος υπάλληλος. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων που έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν την 18/8/2015 δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4336/2015 έχουν την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη. Ωστόσο οι ίδιοι αυτοί ασφαλισμένοι, καθώς δεν συμπληρώνουν αντίστοιχα μέχρι τις 18/8/2015 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης, συνταξιοδοτούνται με αυξημένα όρια ηλικίας, εάν την επιλέξουν.

Για τους παλαιούς ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης τα όρια ηλικίας μπορεί να παραμένουν τα ίδια (εφόσον το δικαίωμα θεμελιώνεται πριν την 18/8/2015), αλλά το ύψος του ποσοστού της μείωσης που θα υποστεί η σύνταξη τους αυξάνεται, καθώς ακολουθεί το νέο ηλικιακό όριο της λήψης πλήρους σύνταξης.

Με την καθιέρωση ωστόσο της εθνικής σύνταξης ή λήψη μειωμένης σύνταξης σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται συμφερότερη επιλογή, καθώς πλέον η μείωση λόγω ορίου ηλικίας υπολογίζεται μόνο στο κομμάτι της εθνικής σύνταξης και όχι της ανταποδοτικής. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της λήψης μειωμένης σύνταξης απαιτεί προσοχή και έγκυρη ενημέρωση, προκειμένου να μην καταστεί ασύμφορη επιλογή για τους ασφαλισμένους.
Οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης με τις διατάξεις του προγενέστερου καθεστώτος και θεμελιώνουν αντίστοιχα δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού είναι ενδεικτικά οι εξής:
α) Γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ με 4500 ημέρες ασφάλισης που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011 ή το 2012. Οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώνουν την απαιτούμενη πενταετία, αλλά με πλήρη σύνταξη συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση του 67ου έτους.

Παράδειγμα: Γυναίκα ασφαλισμένη του ΙΚΑ γεννημένη το 1957. Έχει συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης και έχει συμπληρώσει και την απαιτούμενη πενταετία για λήψη μειωμένης σύνταξης (2012-2016 από 100 ημέρες κατ’ έτος). Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα με μειωμένη σύνταξη. Επειδή όμως συμπληρώνει το 60ο έτος μετά την 1/1/2013, με πλήρη σύνταξη μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της. Η μείωση λόγω ορίου ηλικίας θα είναι 30%.

β) Μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένων του ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει πριν από την ισχύ του νέου νόμου, δηλαδή πριν τις 18/8/2015, το κατά περίπτωση όριο ηλικίας που απαιτούνταν βάσει του προγενέστερου καθεστώτος για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Οι μητέρες αυτές μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα παλαιά όρια ηλικίας με μειωμένη σύνταξη, αλλά το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη αυξάνεται. Οι μητέρες στην περίπτωση που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυξάνεται και το ποσοστό της μείωσης του ποσού της σύνταξης που θα λάβουν έως και 30%.

Παραδείγματα: – Μητέρα ανηλίκου γεννημένη το 1963, που έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2010. Συνεχίζει να εργάζεται. Πότε θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη και πότε με πλήρη; Στην περίπτωση της μειωμένης τι μείωση θα έχει;

Η ασφαλισμένη μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη όποτε θελήσει, καθώς το 50ο έτος το έχει συμπληρώσει πριν τον νέο νόμο ήδη από το 2013. Επειδή όμως το 55 έτος το συμπληρώνει μετά τον νέο νόμο, το συμπληρώνει το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη με νέο αυξημένο όριο ηλικίας δηλ. σε ηλικία 61 ετών. Η μείωση πλέον θα υπολογίζεται με βάση το 61 έτος της ηλικίας που είναι το νέο όριο χορήγησης πλήρους σύνταξης και θα είναι 30% (αντί για 12% ).

– Μητέρα ανηλίκου γεννημένη την 1/1/1963, που έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2011. Συνεχίζει να εργάζεται. Η ασφαλισμένη μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη όποτε θελήσει, καθώς το 52ο έτος το έχει συμπληρώσει πριν την 18/8/2015 δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Επειδή όμως το 57ο έτος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους σύνταξης, το συμπληρώνει το 2020, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη με νέο αυξημένο όριο ηλικίας δηλ. σε ηλικία 64 ετών και 6 μηνών. Η μείωση πλέον θα υπολογίζεται με βάση τα 64 έτη και 6 μήνες, που είναι το νέο όριο χορήγησης πλήρους σύνταξης και θα είναι 30%.

– Μητέρα ανηλίκου γεννημένη το 1959, που έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012 και συνεχίζει να εργάζεται. Η ασφαλισμένη μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη όποτε θελήσει, καθώς το 55ο έτος της ηλικίας το έχει συμπληρώσει από το 2014 δηλ. πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Επειδή όμως το 60ο έτος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους σύνταξης το συμπληρώνει το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη με νέο αυξημένο όριο ηλικίας δηλ. σε ηλικία 64 ετών και 5 μηνών. Αν επιλέξει την συνταξιοδότηση με μειωμένη η μείωση ορίου ηλικίας θα είναι 30%.
γ) Γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ με 10.000 ημέρες ασφάλισης. Γυναίκα ασφαλισμένη του ΙΚΑ, που συμπλήρωσε τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010 και είχε την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 57 ετών ή με μειωμένη σε ηλικία 55 ετών. Συνεχίζει εργαζόμενη και είναι γεννημένη το 1959. H ασφαλισμένη έχει θεμελιώσει με τα παλαιά όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη, εφόσον το 55ο έτος το συμπλήρωσε το 2014 δηλ. πριν τον νέο νόμο. Το όριο ηλικίας όμως για λήψη πλήρους σύνταξης το συμπληρώνει μετά την 18/8/2015 δηλαδή το 2016. Με τον νέο νόμο θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

– Γυναίκα ασφαλισμένη του ΙΚΑ που συμπλήρωσε τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011 και είχε τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με 10.400 ημέρες με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών ή με μειωμένη σε ηλικία 56 ετών. Είναι γεννημένη την 1/8 /1959 και συνεχίζει εργαζόμενη. Η ασφαλισμένη συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο των 58 ετών το 2017 άρα θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 5 μηνών. Το απαιτούμενο όριο των 56 ετών για λήψη μειωμένης το συμπλήρωσε το 2015 πριν την 18/8/2015 άρα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη όποτε θελήσει, καθώς έχει θεμελιώσει δικαίωμα πριν την 18/8/2015.

– Γυναίκα ασφαλισμένη του ΙΚΑ που συμπλήρωσε τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012 και είχε την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με 10.800 ημέρες με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58ετών και 5 μηνών ή με μειωμένη σε ηλικία 56 ετών και 5 μηνών. Είναι γεννημένη την 1/1/1958 και συνεχίζει εργαζόμενη. Η ασφαλισμένη συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο των 58 ετών και 5 μηνών το 2016 άρα θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 8 μηνών. Το απαιτούμενο όριο των 56 ετών και 5 μηνών για λήψη μειωμένης το συμπλήρωσε το 2014 άρα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη όποτε θελήσει, καθώς έχει θεμελιώσει δικαίωμα πριν την 18/8/2015.

δ) Υπάλληλοι άνδρες – γυναίκες στο δημόσιο με 25ετία. Πρόκειται για τους υπαλλήλους του δημοσίου που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη με τα παλαιά όρια ηλικίας, ενώ για πλήρη σύνταξη δεν θεμελιώνουν δικαίωμα, καθώς το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας το συμπληρώνουν μετά την 18/8/2015 και συνταξιοδοτούνται με τα νέα ηλικιακά όρια. Τα ηλικιακά όρια που προέβλεπαν οι προγενέστερες συνταξιοδοτικές διατάξεις για την καταβολή της μειωμένης σύνταξης (60 για άνδρες, 55 για γυναίκες με θεμελίωση το 2010, ή 56 για άνδρες και γυναίκες με θεμελίωση το 2011 ή 58 για άνδρες και γυναίκες με θεμελίωση το 2012) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015 αφού με τις νέες ρυθμίσεις δεν επήλθε καμία μεταβολή σε αυτά.
Παραδείγματα: – Γυναίκα υπάλληλος χωρίς πτυχίο άγαμη, γεννημένη το 1960, διορισμός το 1985 επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη. Πριν από την 18/8/2015 η υπάλληλος θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με πλήρη σύνταξη με την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας της δηλαδή το 2020 και με μειωμένη με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της δηλαδή το 2015. Η υπάλληλος εξακολουθεί να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος, αλλά για την πλήρη σύνταξη το νέο όριο ηλικίας είναι το 65ο και 3 μήνες, καθώς το 60ο έτος το συμπληρώνει μετά την 18/8/2015 δηλαδή το 2020.

– Γυναίκα υπάλληλος άγαμη χωρίς πτυχίο παλαιά ασφαλισμένη γεννημένη το 1962, διορισμός το 1987. Πριν από την 18/8/2015 η υπάλληλος θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών δηλαδή το 2025 και με μειωμένη σε ηλικία 58 ετών το 2020. Η υπάλληλος εξακολουθεί να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στο 58ο έτος, αλλά για την πλήρη σύνταξη το νέο όριο ηλικίας είναι το 67ο, καθώς το 63ο έτος το συμπληρώνει μετά την 18/8/2015 δηλαδή το 2025 και εκτός μεταβατικής περιόδου.
Στην περίπτωση των υπαλλήλων στο δημόσιο που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη χρειάζεται προσοχή, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε περιορισμός στο ύψος του ποσοστού της μείωσης. Με την ενοποίηση όμως των ταμείων και την καθιέρωση της εθνικής σύνταξης τίθεται περιορισμός έως πέντε έτη. Η μείωση δηλαδή δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% του ποσού της εθνικής σύνταξης. Ωστόσο, οι σχετικές εγκύκλιοι δεν έχουν σταλεί σε όλα τα ταμεία και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να αναμείνουν και να μην βιαστούν να υποβάλλουν παραίτηση, έως ότου ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών οδηγιών.


Πηγή: makthes.gr