Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Καλαμάτα: Παραχωρήθηκαν στο δήμο, τα 24 στρέμματα του ΟΣΕ στο κεντρικό πάρκο


Παραχωρήθηκαν στο δήμο Καλαμάτας από τη ΓΑΙΟΣΕ,  τα 24 στρέμματα στο Κεντρικό Πάρκο «των Σιδηροδρόμων» που ανήκαν στην εταιρεία, όπως ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος της πόλης Παναγιώτης Νίκας.  Η συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με έγγραφο του προέδρου της ΓΑΙΑΟΣΕ, Νικ. Ιωαννίδη,  παραχωρείται επ ‘αόριστον στο Δήμο Καλαμάτας, με υπογραφή χρησιδανείου.
Παραχωρούνται, επίσης με χρησιδάνειο, στο Δήμο όλα τα ακίνητα της ΓΑΙΑΟΣΕ μέχρι και το Πλατύ. Ο κ.Νίκας, ευχαρίστησε τον κ. Ιωαννίδη και την εταιρεία και χαρακτήρισε την εν λόγω απόφαση, ως «ιδιαίτερα θετική εξέλιξη» για το Δήμο και την πόλη. Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο έγγραφο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, «δεν υπάρχει αντίρρηση στη διατήρηση ισχύος του από 19 Αυγούστου 1983 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του ΟΣΕ και του Δήμου Καλαμάτας για την παραχώρηση της χρήσης έκτασης 24 στρεμμάτων με σχέση χρησιδανείου αορίστου χρόνου, με σκοπό τη δημιουργία πνεύμονα πρασίνου και το γενικό ευπρεπισμό του χώρου με δαπάνες και έξοδα του Δήμου Καλαμάτας. Η υπηρεσία μας, αντιλαμβανόμενη τις δαπάνες που επιβαρύνουν το Δήμο για τη φροντίδα και τη διαχείριση του πάρκου, προτείνει την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του κτηρίου εντός του χώρου με χρήση αναψυκτηρίου, με μηνιαίο μίσθωμα που θα συμφωνηθεί από κοινού. Για την εκμίσθωση των υπόλοιπων ακινήτων, το μηνιαίο μίσθωμα θα προσδιοριστεί με βάση τη χρήση του ακινήτου, την κατάσταση του κτηρίου και γενικότερα τις οικονομικές συνθήκες.
Πιστεύουμε ότι η χρονική διάρκεια των δύο ετών που δεσμεύει τα μέρη του μνημονίου είναι ικανοποιητικός χρόνος προκειμένου να ιεραρχήσετε τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν ως Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εξάλλου, το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει τον καταρχήν προσδιορισμό των βασικών σημείων της συμφωνίας και υλοποιούνται με τις μεταξύ μας συμβάσεις (συμφωνητικά μίσθωσης)».

Συντάκτης: Βαγγέλης Ποτέας 
ΕΡΤ